Vyhľadávanie

Kontakt

Ján Hantuch
Nanterská 1681/11
010 08 Žilina SLOVAKIA

........................

hantuch@pobox.sk

SKIPPER

29.10.2014 18:52

Certifikát Boat Skipper Category B - možnosť riadiť

NYBr. B3131369

- charterovú jachtu, motorovú loď alebo plachetnicu, určenú na prenajímanie bez posádky za úplatu, o celkovom výtlaku do 30 ton a do vzdialenosti 12 Nm od pobrežia pevniny alebo akéhokoľvek ostrova
- motorovú jachtu alebo plachetnicu určenú na nekomerčné použitie o celkovom výtlaku do 30 ton do vzdialenosti 12 Nm od pobrežia alebo ostrova 
- malú loď určenú na osobné nekomerčné použitie do vzdialenosti 12 Nm od pobrežia pevniny alebo akéhokoľvek ostrova 
- malú loď určenú pre dopravu pasažierov za úplatu do vzdialenosti 3 Nm od pobrežia alebo ostrova. 
- malú loď určenú pre dopravu nákladu alebo lov rýb do vzdialenosti 12 Nm od pobrežia alebo ostrova.